Menu
Kontakt
Kontakt

Kontakt

Dealer Audi Porsche Rybnik

Dealer Audi Porsche Rybnik
ul. Brzezińska 47,
44-203 Rybnik
tel.: +48 32 432 84 04
audi.rybnik@porscheinterauto.pl

Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.
ul. Sekundowa 1
02-178 Warszawa
tel.: +48 22 223 15 00
info@porscheinterauto.pl

Numer konta bankowego:
BNP Paribas Bank Polska S.A., 95 1600 1172 0002 3304 9606 5001

NIP: 646 -10-02-655,
Regon: 272249958

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000108213,
Wysokość kapitału zakładowego: 8 837 500 zł